خبرآنلاین: معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پست تلگرامی خود، سفره هفت سین رییس جمهور را تفسیر کرد.

او نوشت: در تنگ میز نوروزی رییس جمهور به جای ماهی، نارنج است و ... آب دارد، اما کم است... تا به یادمان باشد
قدر آب و طبیعت را بدانیم.