با سلام
توله سگ ميخوام برايتربيت و نگهباني. جاش هم توي باغه و آموزشش هم ميدم خوردوخوراكشم توووپ بش ميرسم. نژادش هم فرق نمي كنه .اصفهان هستم.09131020211