شیتونک(سفیده) پسره عقیم شده ٧ماهشه شناسنامه هم داره واکسنهاشو هم زده.موشى(طوسى) پسره و چهار ماهشه،خیلی مهربون و دستی و خوشگل و خونگی هستند،شناسنامه دارن و واکسناشو زدن.موشى دمشو تو یه حادثه از دست داده که البته تو زیباییش هیچ تاثیرى نذاشته و کاملأ شبیه نژاد گربه هاى دم کوتاست.به کسى واگذار میشن که بتونه براى همیشه شیتونک یا موشى رو تو خونه پیش خودش نگه داره.در ضمن به صورت جداگونه هم واگذار میشن.لطفا تماس بگیرید،به مسیج جواب داده نمیشه،ممنون