به گزارش سرویس علمی جام نیـوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، طاووس های Kanye ازگونه ی غربی پرندگان هستند. آنها با دارا بودن بیش از 200 پر دراز رنگارنگ موجب جذب و خود نمایی می شوند.

زیبایی شگفت انگیز و رنگهای جذاب و پرحرارت این نوع پرنده نظر همه را از قابلیتهای اصلی این طاووس زیبا منحرف میکند. تعداد کمی از مردم هستند که فرصت دیدن این پرندگان از زمین را دارند چون این نوع اغلب در حال پرواز هستند و معمولا این گونه از طاووس ها به جای آرامش داشتن ؛در هراس شکار توسط شکارچیان هستند.

باتوجه به اینکه فاصله های پروازی میتواند محدودیت بال زدن برایشان ایجاد کند، اما آنها می توانند با سرعت 16 کیلومتر در ساعت ( 10 مایل در ساعت) پرواز کنند.