سلام
دوستان اگه کسی طوطی یا مرغ مینا یا هر پرنده ای دیگه داشت و خواست واگذار کنه در شیراز بنده حاضرم ازش به خوبی مراقبت کنم . تشکر