عزیزانی که به هر دلیل قادر به نگهداری توله نمیباشن لطفا با من تماس بگیرن . باتشکر 09383903762