غار دیر با ارتفاع 120 متر / عکس

رابی شون در سفر به بورنئو سری هم به غار دیر (Deer به معنی آهو)، یکی از بزرگ‌ترین غارهای جهان زد. با ارتفاع بیش‌از 120 متر و پهنای 145 متر، این غار عظیم خانه بیش‌از 3 میلیون قطعه خفاش لب‌چروک است.
این همه خفاش (نواحی تیره روی سقف غار) هر روز عصر به‌شکل ابرهای سیاه و عظیم از غار خارج می‌شوند تا گرسنگی خود را برطرف کنند. در روز گرفتن این عکس، باران سیل‌آسایی باریده بود و آب در قالب آبشارهایی کوچک از سقف غار جریان داشت.
برای مشاهده عکس بزرگ از نشنال‌جئوگرافیک به حجم 471 کیلوبایت، اینجا را کلیک کنید.