این صدا موثر برای اواز خوندن مرغ عشق استhttp://s4.picofile.com/d/8096dbea-52...rghe_eshgh.mp3