برترین ها: «Corduroy» یک گربه بازنشسته شیطان است. او با اینکه 26 سال (121 سال گربه ای) سن دارد، حاضر نیست مثل سن و سالش رفتار کند. او رکورد گینس پیرترین گربه زنده جهان را دارد اما هنوز هم روی کانتر می پرد و از پرسه زدن بیرون خانه لذت می برد. هنگامی که صاحبش Okura هفت ساله بود این گربه نیمه مین راگون را از پناهگاهی در اورگان گرفت.
باوجود اینکه او برای حفاظت از کلیه هایش از یک رژیم کم پروتئین استفاده می کند، اما در وضعیت سلامتی خوبی به سر می برد.
صاحبش، رید می گوید: «من اعتقاد دارم کلید اصلی طول عمر او این است که ما پنجه های او را از بین نبردیم و به او اجازه می دادیم بیرون برود. او می توانست از خودش دفاع کند و ذهن و بدنش را با شکار تمرین دهد. من افتخار می کنم که او را در زندگی ام دارم و صادقانه، به یاد نمی آورم زندگی ام بدون او بوده باشد. او یک همراه فوق العاده است و من امیدوارم بتوانم سال های شاد و سالم دیگری هم به او بدهم.»