۷ اسفند ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): یکی از دوربین های تله ای بکار رفته در یکی از مناطق جنگلی شهرستان آمل تصاویر زیبایی را از تنوع زیستی کم نظیر در این منطقه جنگلی به ثبت رسانده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل در این باره گفت: این تصاویر طی چند نوبت دوربین گذاری در پاییز و زمستان سال جاری و در یک نقطه ثابت بدست آمده است.

صادق نژاد اظهار داشت: این دوربین در یک نقطه از جنگل تصویر گونه های مختلفی ازجمله پلنگ (دو یا سه پلنگ متفاوت)، خرس قهوه ای، خوک وحشی، شوکا و تشی را به ثبت رسانده است.

نکته جالب توجه این است که این منطقه جنگلی جزو مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست نبوده و جزو مناطق آزاد به شمار می رود که البته با تلاش محیط بانان آمل به خوبی حفظ شده است.