رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران از تجهیز گشت‌های اداره زیرمجموعه‌اش در ایام نزدیک به نوروز خبر داد و گفت: گشت‌ها به‌طور مستمر فعالیت کرده و با مراکز فروش آبزیان و لاک‌پشت در این ایام برخورد می‌کنند.

محمد حسین بازگیر در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران از تجهیز گشت‌های اداره زیرمجموعه‌اش در ایام نزدیک به نوروز خبر داد و گفت: گشت‌ها به‌طور مستمر فعالیت کرده و با مراکز فروش آبزیان و لاک‌پشت در این ایام برخورد می‌کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: با این مراکز فروش در ایام نزدیک به نوروز برخورد خواهیم کرد.وی درباره قاچاق حیوانات در تهران نیز گفت: یکی از موضوعاتی که مربوط به قاچاق حیات وحش در تهران است اقلامی همچون پوست و شاخ است.

یکی از وظایف ما در حوزه گشت و نظارت بحث مبارزه با خرید و فروش قاچاق است و یگان حفاظت در شهر تهران قاچاق پرندگان، اجزای پستانداران و گونه‌های وارداتی محافظت شده را تحت نظر داشته و با شکار غیرمجاز نیز به‌طور جدّ برخورد شده است.

بازگیر ادامه داد: در اطراف تهران و حیطه شهرستان نیز با شکار و صید غیرمجاز برخورد جدی شده است و گشت‌ها موارد متعددی را شناسایی و به مسئولان قضایی معرفی کرده‌اند.وی یکی دیگر از تخلفات در تهران را مربوط به نگهداری جانواران دانست و گفت: برخی تقاضاها در تهران باعث شده سوداگران و قاچاقچیان بازاری را پیدا کنند و گونه‌های وارداتی را بیشتر به متقا ضیان بفروشند و در این مورد نیز کشفیاتی داشته‌ایم.رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران به دیگر کشفیات به‌دست آمده اشاره کرد و افزود: مواردی همچون قوچ، کل و پوست پلنگ داشته‌ایم؛ البته مواردی همچون مار پیتون و خزندگان نیز جزوه کشفیات بود‌ه است.


منبع:خبر گزاری تسنیم