سلام دوستان در تاریخ دوم اسفند 94 یک عروس هلندی سفید در اصفهان کوچه آراسته در خیابان اردیبهشت نرسیده به عباس اباد گم شده پرنده مال دخترمه خیلی بیتابی میکنه لطفا اگر کسی خبر داره و یا پیدا کرده با شماره 09130784540 تماس بگیره مژدگانی فوق عالی میدهم فقط دخترم خوشحال بشه همین. کیوانداریان هستم.ممنون