با سلام پستی گذاشم تحت عنوان واگذاری شیتزو ولی قادر به حذف ان نیستم از مدیران خواهشمندم یا حذف کنند یا راهنمایی کنن چطور حذف کم ممنون