همه بیان بگن مرغ عشقاشونو چقدر دوست دارن و درباره مرغ عشقا نظر بدن


من خودم 100درصد دوسشون دارم و فکر میکنم خیلی مهربون و زیبا هستن