وسایل زندگي مرغ عشق:
1-یه قفس هر چقدر باشه مهم نیست ولي اگه بزرگ باشه بهتراست و شادابتر هستند.(مثل پاسيو)
2-یه جا دونه از اینا که سرشون سه تا سوارخ داره يا استفاده از يك كاسه.
3-آبخوری.
4-لونه ،لونه پلاستيكي بهتراز چوبي است چون بهتر مي شود تميز كرد.
5-شاخه يا ميله پلاستيكي برای نشستن چیزی که زیاده درخت يه شاخهشا بكن.
6- وسایل بازی اصلا احتیاحی نیست چون با همان شاخه ها خودشونا سر گرم مي كنند.
7-غذای اصلی مرغ عشق ارزن وختم كتان است و مي توان در كنار آن از كندم ونان خيس استفاده كرد من خودم بهشون مدم وقتي جوجه دارن.
8-ماسه یا شن براي هضم غذاكمكشون مي كندپس براشون بزاريد.

9-پوست تخم مرغ يا كف دريابرای تامین كلسيم بدنشون استفاده مي شود.و سنگریزه هم می تواند مفید باشد وباآن نوكاشونا كوتا مي كنند.
10-سبزی " تره که مملو از ویتامین «آ» میباشد ٬ کاهو ٬ اسفناج ٬ هویج وپرتقال براي تامين ويتامين بدنشان يا اينكه قرص بهشون بديد. هفته اي يك بار براشون كافي است.خيار براي مرغ عشق ضرر دارد.