مزایای لانه های پلاستیکی:

 • ارزان قیمت و در دسترس هستند.
 • امکان شستشوی سریع و ضدعفونی با مایعات را دارند.
 • عمر طولانی نسبت به دیگر جنس لانه ها دارند.


معایب لانه‌های پلاستیکی:

 • همگی در یک اندازه هستند و معمولا کوچک می باشند.
 • دریچه ورودی چسبیده به کف لانه است که باعث سقوط اتفاقی تخم و جوجه به بیرون می‌شود. البته اخیرا از لانه هایی که برای گنجشک جاوه (که اینجا به نرگسی مشهور هستند) طراحی شده‌اند، برای مرغ عشق هم استفاده می‌شود که نسبت به لانه های پلاستیکی موجود بسیار بهتر است.
 • رطوبت را جذب نمی کند.
 • تهویه درون لانه بسختی انجام می‌شود که باعث میعان بخارات تنفسی می‌شود.
 • چون از داخل قفس نصب می‌شود، باعث کوچکتر شدن فضای داخلی قفس می‌شود

 • مزایای لانه‌های سفالی:
 • در هر اندازه و شکلی یافت می‌شوند.


 • چون محکم و سفت هستند، معمولا پرنده نمی‌تواند آنرا بجود.
 • رطوبت را خیلی سریع به خود جذب می‌کند. حتی سریع‌تر از چوب.
 • چون هیچ درزی ندارد، امکان اختفای انگل ها پایین می‌آید.
 • به دفعات می‌توان آنرا شسته و ضدعفونی کرد.
 • بر بالای لانه فقط برای نشستن یک پرنده جا هست و معمولا توسط پرنده نر اشغال می‌شود و بدین وسیله از نزدیک شدن پرندگان غریبه به لانه جلوگیری می‌شود.


معایب لانه های سفالی :

 • چون از سفال هستند معمولا سنگین هستند. پس باید محکم به دیوار یا توری قفس متصل شوند. در غیر این‌صورت احتمال سقوط وجود دارد. این امر باعث می‌شود سرکشی درون لانه به سختی انجام شود.
 • چون مدور ساخته می‌شوند امکان نصب خارج از قفس را ندارند؛ پس بهتر است در اتاق‌های پرورش از آن استفاده شود.