محققان با بکارگیری یک تکنیک جدید موفق به منجمد کردن مغز پستانداران شدند که میتواند به پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه حفظ و نگهداری مغز منجر شود.

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS
، شرکت پزشکی قرن ۲۱ به دلیل تلاشهای خود در این رابطه از طرف مجامع بین‌المللی جوایزی نیز دریافت کرده است.

این شرکت در حال حاضر به خدمات گیرندگانی که به نگهداری از طریق منجمد کردن علاقه دارند سرویس و مشاوره ارائه میکند.

در یکی از نمونه‌‌های موفق آنها توانستند ساختار مغز یک خرگوش را با روش منجمد کردن مغز بطور کامل حفظ کنند و دوباره آن را با دادن گرما زنده کنند.

مؤسسه حفظ و نگهداری مغز درباره این موفقیت عظیم اعلام کرد: این نخستین نمایش از حفظ طولانی‌مدت و نزدیک به عالی ساختار دست نخورده مغز یک پستاندار است.

آنها حتی اظهار داشتند که میتوان سیناپس داخل مغر را نیز حفظ کرد که در نهایت قابل بازپس‌گیری و یا آپلود کردن به یک کامپیوتر بعد از مرگ اهداکننده است.

البته منجمد کردن به این روش هنوز به داستانهای علمی تخیلی نزدیکتر است تا واقعیت. اما در طول چند سال اخیر پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است. روش شرکت 12CM کمی متفاوت است و از ترکیب روشهای منجمد کردن و شیمیایی برای حفظ مغز استفاده میکند. با این روش آنها از خشک شدن عضو موردنظر جلوگیری میکنند اما اگر از مواد شیمیایی به میزان کافی استفاده نشود میتواند به طرق دیگر باعث فاسد شدن و زوال آن گردد.