سلام اگه نمیتونین از توله سگتون نگهداری کنین تماس بگیرین
۰۹۳۵۳۲۴۲۶۶۹