مسابقه سوارکاری کورس اسب های بومی و محلی پیست جوهری جمعه در شهرستان لامرد استان فارس برگزار شد.منبع:خبر گزاری مهر