توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

https://www.instagram.com/p/BA2SSIjGpOx/


ارسالی: فورررري اين بچه بيچاره در جاده ملارد به سمت كارخانه قارچ ملارد ديده شده. البته كوچه به كوچه جاش رو عوض ميكنه ولي با كمي گشتن پيدا ميشه. حالش خيلي بده و دوستي كه ديده فقط تونسته غذا بده. وسيله براي انتقال نداشته. تو رو خدا هركي ميتونه سريعا نجاتش بده. وضعيتش خيلي خطرناكه. شماره شخصي كه ديده ٠٩١٢٢٢١٧٢٦٣