پرورش اردک در شالیزار علاوه بر تقویت خاک کشاورزی برای کشت آینده منبع درآمد خوبی برای مردم منطقه فریدونکنار محسوب می شود.

این شغل با تمام سختی ها جایگزین شکار پرندگان شده است.

منبع:خبرگزاری مهر