سلام. من یک گربه ی نازنین سالم ۱۱ ماهه dsh دارم. عقیم و واکسینه. بدلیل آلرژی و آسم می خوام واگذار کنم.