پناهگاه حیوانات زاگرس که خرداد ماه امسال با حمایت های شهرداری و کمک های مردمی ایجاد شده است، کار مراقبت از سگ های ولگرد شهر را بر عهده دارد.

سوله ای نیمه کاره و محوطه ای ۲ هزار متری در جاده سراب نیلوفر فضای پناهگاه حیوانات زاگرس را تشکیل می دهد .