سلام.یه توله سگ خونگی میخوام که نگه دارم من تهران شهریار هستم اگه کسی داشت لطفا بهم زنگ بزنه 09389206604