توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریداین سگ زیبا دیروز در منطقه توحید پیدا شده. احتمال زیاد گمشده کسی باید باشه و بسیار افسرده شده. لطفا اطلاع رسانی کنید زودتر صاحبش پیداش کنه
09198892209