توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: سلام. ایشون دختر خانوم سیبیلوی ما هستن که منتظر یه مامان و بابان، واگذاری "کوچول" دختر ۸ ماهه، تهران. شاهپوری
09359914017