توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدنیاز به کمک
ارسالی: این بچه دو ماه و نیمه هست ، مامانش مرده و همه گربه های بزرگتر میزننش ، مو بلند هم هست و خیلی دستیه. اگه کسی میتونه بهش پناه بده لطفا تماس بگیره. سمت اختیاریه است. کسی بخواد میتونم جا به جا کنن برسونن دستش 09125519691