سلام دوستان ی گربه تو تهران هستش .من بچه قزوین هستم.متاسفانه گربه نمیتونه بیاره قزوین.کسی هست که مسیرش سمت قزوین باشه.گربه برای من بیاره.منم دانشجو بی پول :دی مرسی
این شماره منه 09379568772