تهران - ایرنا - مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تاثیر فلزات سنگین موجود در خاک سواحل بر روی تخم لاک پشت ها مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه نشان داد در طولانی مدت سبب اختلال در روند جوجه آوری لاک پشت ها می شود.


داود میرشکار روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: طرح بررسی تاثیر فلزات سنگین و نیمه سنگین برتخم لاک پشت ها، خاک ، آب و گیاهان ساحلی تعریف و انجام شد.

وی اظهار کرد: بر این اساس نمونه گیری ها در سواحل جنوبی که بیشتر مورد تردد لاک پشت ها است انجام و مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصل شده نشان داد میزان فلزات سنگین در این سواحل در حد نرمال است و خطری برای تخم لاک پشت ها محسوب نمی شود.

وی ادامه داد: اما مطالعات بیشتر نشان داد تاثیر مداوم و طولانی مدت فلزات سنگین و نیمه سنگین بر دوره های بعدی زندگی لاک پشت ها مانند پروسه جنینی زیاد خواهد بود و کاهش ناباروری تخم لاک پشت ها را به همراه خواهد داشت.

مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این بررسی ها در سواحل استان بوشهر و سیستان و بلوچستان انجام شده است و مشخص شد آلودگی ها بیشتر با منشا خشکی ، نفتی، پساب ها و فاضلاب های خانگی به وجود آمده اند.

میرشکار اظهار کرد: 5 گونه لاک پشت در آبهای خلیج فارس و دریای عمان زیست می کنند که 3 گونه آنها شامل لاک پشت های ' منقار عقابی' ، ' پشت چرمی ' و ' زیتونی ' شدیدا در معرض خطر انقراض هستند و دو گونه لاک پشت های ' سبز ' و ' سر پهن ' هم در خطر انقراض قرار دارند.

وی گفت: با توجه به ظرفیت سواحل مکران برای توسعه صنعت در تلاشیم تا صنایع پاک در این سواحل مستقر شوند تا زندگی گونه های ارزشمند دریایی مانند لاک پشت ها که گونه هایی در خطر انقراض هستند بیش از پیش به خطر نیفتد.