شکارچیان متخلف به جرم شروع به شکار در پارک ملی بمو، حمل سلاح غیرمجاز و تهدید محیطبانان به پنج سال حبس، جزای نقدی و مصادره اسلحه محکوم شدند

۱۷ دی ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): اواسط مهرماه سال جاری نیروهای یگان محیط زیست پارک ملی بمو در جریان عملیاتی سخت و پیچیده دو شکارچی متخلف را پیش از اقدام به شکار بازداشت نمودند. (لینک خبر)


رییس پارک ملی بمو در این باره گفت: شکارچیان متخلف در زمان دستگیری جهت رهایی از حلقه محاصره، با اسلحه محیط بانان را تهدید به شلیک نمودند اما مامورین با رعایت خونسردی از درگیری مسلحانه اجتناب نموده و ضمن فیلمبرداری از تمام صحنه های درگیری، متخلفین را که راه فرار نداشتند بازداشت نمودند.


علی آرندی اظهار داشت: در بازرسی از متخلفین دو قبضه اسلحه پنج تیر غیرمجاز (قاچاق) به همراه مهمات مربوطه و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.
نیروهای شرکت کننده در عملیات و شکارچیان متخلف دستگیر شده در کنار اسلحه های غیرمجاز و ادوات کشف شده
متهمین پس از تنظیم صورتجلسه تخلف با استناد به ماده ۱۵ قانون شکار و صید به جرم شروع به شکار جانوران وحشی همچنین حمل سلاح غیرمجاز و تهدید مامورین دولت، به مراجع قضایی معرفی شدند.
در جریان رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی (جزائی) زرقان، دادگاه با استناد به گزارش مامورین محیط زیست به عنوان ضابط خاص دادگستری، صورتجلسه کشف دو قبضه سلاح غیرمجاز، فیلم لحظه دستگیری و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهمین را محرز و مسلم دانسته و احکام زیر را صادر نمود:
متهم ردیف اول:
۱) شش ماه حبس به جرم حمل سلاح غیرمجاز
۲) دو سال حبس به جرم شروع به شکار (به دلیل سابقه محکومیت شروع به شکار)
۳) دو سال حبس به جرم تهدید مامورین محیط زیست با اسلحه شکاری
متهم ردیف دوم:
۱) شش ماه حبس به جرم حمل سلاح غیرمجاز
۲) ده میلیون ریال جزای نقدی به جرم شروع به شکار

همچنین با رای دادگاه دو قبضه اسلحه شکاری پنج تیر، فشنگ ها و یک دوربین کشف شده از متهمین به نفع دولت مصادره گردید.