توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/PnahgahHywanatBySrprstMazndranrwyana/photos/a.275539249195768.63771.275280585888301/982202758529410/?type=3فوری ....فوری...قابل توجه دوستان و ساکیان رودسر و حومه

پیامی از طرف یکی از کاربران:
... حسن سرا نرسیده به رودسر ... پشت هتل قصر دریا .. یه شهرک نیمه تمام هست.... گیتی خزر ... سه تا توله زیر یک یا دوماه .. بدون مادر موندن ...ظاهرا کسی نیست بهشون رسیدگی کنه . اگر کسی می تونه به دادشون برسه.