توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


ارسالی: این دختر خوشگل جینجره
کوچولو بود تو موتور ماشین خواب بود و بعد روشن شدن ماشین دستش از مچ صدمه دید
دکترا می خواستن قطع کنن ولی یه خانم مهربون ازش مراقبت کرد
الان خوب خوب شده
شیطون و مهربون و بازیگوشه
اگه کسی شرایط نگهداریشو داره اطلاع بدین 09212669315