توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدخیلی خیلی فووووری ؛
کسی هست به این بچه از پارک هنرمندان پناه بده و کارهای درمانیش رو به عهده بگیره ؟ شرایطش هر روز داره بدتر میشه ! لطفا خیلی سریع تماس بگیرید بینی این بچه داره تحلیل میره سریعا نیاز به حمایت داره
09353594664