توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریداین بچه رو تو خیابون پیدا کردم هنوز 3 ماهش هم نیست، گوشهاش از ته بریده شدن، خیلی مظلوم وحرف گوش کنه و نیاز فوری به سرپرست داره، بخاطر طرز بریده شدن گوشهاش نیاز به مراقبت داره، خودم موقعیت نگهداریشو ندارم اگر می تونید واقعا خوشبختش کنین و دوباره آواره خیابونا نشه با این شماره تماس بگیرین
09196072341