توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

مورد اورژانس
به علت سفر گل باقالي تا يكشنبه وقت داره خانواده پيدا كنه وگرنه جاي ديگه رها ميشه. حدوداً هفت هشت ماهشه و دختره. از بچگي بهش غذا مي داديم اما خيلي لوسه و كوچمون براش خطرناك شده. مردم لگدش مي زدن و محيط هم خيلي آلوده است. بقيه خواهر برادرش هم از بين رفتند. اگر دوسش داريد و مي تونيد بهش كمك كنيد با اين شماره تماس بگيريد:٠٩١٢٦٢٧٢٨٨١ - قائمي