توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/409792229101236/photos/a.410353635711762.96007.409792229101236/964869413593512/?type=3&theaterدم در یه مرغ فروشی بود موهای سرش کنده شده بود نمیدونم چی شده بود سبیلهال سمت راستش هم سوخته بود انگار نصفه بود و سرش حالت وز شده داشت که حس کردم سوخته. بیخ گوش چپش رو پیشونیشم 3تا سوراخ بود خیلی خیلی لاغر بود رونش کلا عضله نداشت خیلی مظلوم و بی ازار بود مدام خودشو میمالید به درخت خارش داشت پوستش فکر کنم ولی تا دستتو میبردی نزدیک میترسید فرار میکرد.

ادرس: خ قزوین. خ سبحانی. روبروی خ سی متری جی. تقریبا سر کوچه تقی پور یه مرغ فروشی هست که بیشتر اوقات اونجا میشینه
از فروشنده مرغ فروشیم بپرسید نشونتون میده