توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدسلام یک گربه حوالی بیمارستان امام خمینی کوچه دعوتی از ناحیه پا معلول شده و درد زیادی داره لطفا برای کمک اقدام نمایید با هر مرکزی تماس گرفتم تعطیل بود. خودمم نمیدونم چی باید بهش بدم. 09128380500 آرمان