توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


لطفاً براى اطلاعات بيشتر و يا قبول سرپرستى با خودشون تماس بگيريد ، پست ارسالى هست و ما اطلاعات كامل نداريم