توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی:
واگذاري فووووووري فقط تهران
ايشون آقا فاكسي هستن - پسر سه ماهه- ضد انگل خورده- بسياااار بغلي مهربون و باهوش
يك ماهه بود كه وسط خيابون پيداش كردم و خودم سه تا پيشي دارم كه همش ميزننش و ميخوام كه واگذارش كنم
لطفا كمك كنيد چون تو اين سرما با اين سن كمش بيرون طاقت نمياره
09363153581