توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدواگذاری سه تا خانم پیشی نه ماهه زیبا در لرستان. از بچگی تو خونه بزرگ شدن و کاملا سالم هستند. 09169753766