توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریداین گربه در کرمان گم شده: یک چشمش مشخصه مشکل داره به اسمشم واکنش داره "تک دونه" زیر شکمش هم سفيده
توی منطقه ابن سینا گم شده بخواد بره به سمت چهار راه کاظمی و چهار راه طهماسب اباد میره
لطفا اگه کسی ازش خبری داره یا احیانا دیده تماس بگیره خیلی نگرانش هستند.
۰٩٣٧٨١۶۰٩۶۴