توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: اسمش تیلور
1 ماه و نیمش
خیلی کوچولو و بامزس
وقتی پیداش کردم تمام بدنش عفونت بود و کف پاهاش تاول زده بود
از ترس ماشینا کنار دیوار چسبیده بود و میلرزید
اما الان خوبه آماده عادت کردن به مامان بابای خوب تو تهران و کرج
آگه میتونید مامان باباش بشید با شماره من تماس بگیرید
09309723064