توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
نقل قول: دوستان بزرگوارم این سگرو محدوده تهرانسر دیدم چند روز پیش خیلی بی تاب بود و ناله می کرد.فکر کردم که شاید گرسنه باشه و براش اب و غذا مهیا کردم.اما مدام ناله می کرد و انگار می خواست منو متوجه چیزی کنه.دنبالش رفتم و منو برد یه جایی دورتر از اونجایی که دیده بودمش و اشاره می کرد به یه کانال ابی.انگار توله هاش رو گم کرده بود و استرس داشت.من هم کلی اون محدوده رو گشتم اما اثری از بچه هاش پیدا نکردم.سینه هاش پرشیر بود اما خبری از توله ها نبود.الان سه روز می بینمش.امروز دیدم یه اقایی از ماشین پیدا شد و دنبالش کرد.منم که همون لحظه اونجا بودم با اون اقا درگیر شدم که چی کاره زبون بسته دارین.لطفا لطفا لطفا کمک کنین.اگر جایی دارین این حیوون و پناه بدین .توله هاشو یا بردن یا گم کرده .اما الان خودشه تو خطر هست.خیلی هم مهربونه.لطفا کمک کنین .می ترسم دست شهرداری بیفته.اگر کسی باشه جابه جایی رو خودم شخصا انجام می دم09195530538 منافپور