وبسایت باشگاه خبرنگاران: تمساح نگون بختی که در طوفان فلوریدا درون لوله های فاضلاب در فلوریدا شده بود با کمک پلیس و آتش نشانی خارج و به زیستگاه اصلی اش بازگردانده شد.

خزنده نگون بخت پس از جاری شدن سیل و سیلاب ناخواسته وارد لوله های آب فاضلاب شد .

سر وصدای این خزنده از درون فاضلاب منجر به نگرانی ساکنین منهتن در فلوریدا شد و طی تماس های متعدد خبر از وجود صدایی که از داخل فاضلاب منازل شنیده می شد دادند.

در نهایت مامورین با تله گذاشتن واستفاده از تکه گوشتی بزرگ موفق به شکار این خزنده نگون بخت از درون کانال فاضلاب شدند.