توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


واگذاری رایگان:
سگ ژرمن شپرد میکس-ماده-8ماهه-شناسنامه دار-واکسینه
09131038923