توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

گمشده در تهران....Missing
لطفاً به اشتراک بزارین تا این بچه زودتر به آغوش گرم خانواده ش برگرده. اگر اطلاعاتی در موردش دارین یا جایی این بچه رو دیدین، لطفاً در اسرع وقت با شماره ای که توی عکس قید شده تماس بگیرین.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=613176888820430&set=a.4702398864474 65.1073741848.100003843731039&type=3&theater