توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدواگذاری:
سلام این دو تا عکس از بچه گربه نر و پنج ماهه من است. واکسناسیون شده و در مورد عقیم سازی لازم بود کمک میکنم. هر وقت نخواستند یا نتوانستند به نگهداری او ادامه بدهند ختما به خودم برگردانندمشکلی نیست.
از خصوصیات اخلاقییش تمیز ارام بازیگوش دستی مهربان. برای خودش شخصیتی هست و همدم ی دوست داشتنی. امیدوارم کسی این اقا کوچولو را دوشت داشته باشه و نگهداریش کنه چون تعداد بچه گربه هایی که دارم یک کم زیادند
سلام شماره تلفن من هست 09127177728