گاهی خوندن و شنیدن بعضی خبرها از رسانه های داخلی چقدر امیدوار کننده است. مطمئنا بیشترین تاثیر رو برروي فرهنگ حيواندوستی افراد خواهد داشت.منبع:اینستاگرام گربه های اکباتان