توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
ارسالی: از دوستانی که آمادگی برای نگهداری این پیشول خوشگل دارن خواهشا" تماس بگیرن. چون من صبح تا عصر منزل نیستم، و ژیرای خودمو با خودم به محل کارم میبرم، در ضمن ژیرای من عادت هم داره که خونه تنها بمونه،
لازمه بدونین که پیشول ماده هستش. اینقدر کم محبت دیده بود که تا نازش میکنم شروع میکنه به خر خر کردن... .
۰۹۱۲۲۲۶۶۵۷۲ رامتین ارژنگ
من خداییش دلم نیومد تو سرمای بیرون ولش کنم، تا میخواستم بزارمش زمین از بغلم سرشو میکرد توی کاپشنم. .