توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: سلام میشه لطف کنید و عکس این پیشی رو بذارید تو صفحه تون؟
این بچه رو‌من یه ماه پیش پیدا کردم از تو خیابون. چشماش عفونت داشت که درمان شد... ولی سرپرست موقتش نمی تونه دیگه ازش نگهداری کنه. به شدت مهربون و دستیه... به خاطر همین نمی تونم ولش کنم تو خیابون. خیلی جا به جا شده طفلک. کسی میتونه سرپرست دائمش بشه؟ ۰۹۳۶۳۵۰۶۱۳۷